Nízkoenergetické podlahové kúrenie pre tepelné čerpadlá... a ostatné.

Vzhladom na pracovnú vytaženost všetky ponuky a realizácie riešim online @mailom a telefonicky.

Nízko-teplotný a úsporný spôsob vykurovania. Na zváženie uvádzam zopár argumentov pre a proti. Rozhodnutie je na Vás.

  
    Výhody:

  • príjemný pocit tepla, vzhľadom na teplo a pocitové teplo
  • nízka teplota vykurovacieho média = nízke straty v rozvodoch
  • využitie nízko-teplotných zdrojov tepla (kondenzačné plynové kotle, tepelné čerpadlá, solárne systémy)

    Nevýhody , ktorými argumentujú predajcovia radiátorou :

  • pre alergikov absolútne nevyhovujúce, vzduch necirkuluje, tým nedochádza k usádzaniu prachu, permanentne sa drží (pôsobením tepla) takmer bez pohybu rozptýlený vo vzduchu
  • prax dokazuje, že trvalé pôsobenie tepla na dolné končatiny (neprirodzené pre organizmus, ktorý je prispôsobený na chlad pôsobiaci na dolné končatiny), zvyšuje náchylnosť na prechladnutie, hlavne u detí
    • po vypnutí kúrenia alebo pri výraznom znížení teploty vykurovacieho média (napr. pri nočnom útlme), dochádza k masívnemu spadu prachu

Doporučenie:
Kombinovať podlahové kúrenie s klasickým radiátorovým  / zabezpečí  cirkuláciu vzduchu / alebo sálavým / " podlahové v stene " / vykurovaním vo vnútornom murive  /pre ľudský organizmus najprirodzenejší / .

Ak je nekvalitne navrhnuté  vykurovanie je už  zbytočné riešit aký typ sa použil !