Pocitové teplo a chlad

Pocitové teplo Rolex replica watches a pocitový chlad nie sú vedecky definovateľné pojmy, z jednoduchého dôvodu, ľudský organizmus vníma svoje AAA Rolex replica watches okolie iným spôsobom, než meracie prístroje, dá sa ľahko oklamať.

  
Malé príklady:
1.) Ak je Vaša pohodová teplota v byte alebo dome 23°C, nechajte ho vykúriť na 25°C. AAA Rolex replica watches Odstavte všetky radiátory a nechajte teplotu klesnúť na 23°C. Ak Vám bežne 23°C vyhovuje, tak teraz Vám bude chladno. Spôsobuje to organizmom vnímaný pocitový chlad z okolitých predmetov, teraz hlavne zo studených radiátorov (napriek tomu. že majú rovnakú teplotu ako je v priestore).
2.) Nechajte v priestore predmety (polystyrénovú, drevenú a kovovú platňu) niekoľko hodín, aby mali rovnakú teplotu. Dotknite sa postupne všetkých predmetov. Najchladnejšia je kovová platňa, teplejší je drevený predmet a najteplejší je polystyrén. Zmerajte teplotu predmetov, jediný presný spôsob je laserovým snímačom. Zistíte, že v skutočnosti majú všetky predmety rovnakú teplotu. Rozdielne vnímanie teplôt predmetov spôsobuje ich povrchové pnutie.
x.) Takto by sa dalo pokračovať ďalej, ale to nie je účel.
  
    Pocitové teplo je vnímané organizmom od okolitých predmetov, ktoré majú vyššiu teplotu ako je skutočná teplota vzduchu, napr. kachle, radiátor, atď. Takže máte pocit tepla aj napriek tomu, že nameraná teplota vzduchu je nízka.
  
    Pre pocitový chlad, je organizmom vnímaný chlad okolitých predmetov, ktoré majú nižšiu teplotu ako je skutočná teplota vzduchu, napr.
murivo stien. Takže máte pocit chladu aj napriek tomu, že nameraná teplota vzduchu je vysoká.