Obchodní partneri.

Delta Controls je celosvetovo známym a používaným systémom v oblasti riadenia vykurovacích, klimatizačných, ventilačných zariadení. Cieľom a princípom sú v jeho konfiguráciách prednosťou jednoduchosť v inštalácii pri veľkopriestorových a rozsiahlych zapojeniach, ako sú obch. centrá, výškové budovy (prakt. uplatnenie v mrakodrapoch) a pod. systémoch náročných na rozsiahlu štruktúru. Tieto prednosti nie sú dôvodom k predražovaniu jednotlivých komponentov ako súčasť takto rozsiahlych celkov.

Manažeri.

Modulárnosť a jednoduchosť v prenose dát je určite prednosťou , ktorá zabezpečuje sledovanie dát na prac. stanici i v akomkoľvek bode podnikovej sieťovej štruktúry. Skratka ORCA významovo o-otvorená, r- rýchla online, c- kontrolná, a- architektúra vystihuje prístup užívateľa k systému.

Sieťoví prevádzkovatelia.

Využiteľnosť dátovej, komunikačnej štruktúry, komunikácie ethernet (LAN), TCP/IP umožňuje prepojitelnosť medzi objektami, budovami, ako i diaľkový prístup prostredníctvom WEB (WAN) siete.

Ochrana v prístupnosti k dátam je v komunikačnej štruktúre BAC net protokolu, ktorý je expandovaný na FTP platforme v plnej agregácii.

Sieťová architektúra BACnet zariadení plne akceptuje využiteľnosť podnikových sietí. I siete budované pre BACnet (napr. optické vlákna, UTP kab., HUB.. atď.) môžu byt využité podnikom pre ich vlastné vnútorné potreby.

Zlúčitelnosť ako i správa, využiteľnosti sieťovej štruktúry je jednou s predností pri budovaní nových, ako i rozširovaných, menených štruktúrach pri prestavbách.

Správci budov a prevádzok.

Dnes sú v sortimente Delta Controls všetky sledované hodnoty, ako základná súčasť i s doplnkami pre výbavu a zabezpečenie budov (TOZB). Senzory, snímače, prevodníky, čítačky ... sú akceptované v širokom rozsahu i od rôznych výrobcov.

Projektanti elektro a architekti.

Pre informovanosť prípadných záujemcov v oblasti projektovania budov bude určite prínosom praktická skúsenosť s akýmkoľvek operač. riad. systémom. Pre ukážku, alebo i prostredníctvom poradenskej služby, popr. školením v ktorom vám v jednoduchosti priblížime všetky základné črty je obsiahnutý náhľad na praktické uplatnenie.

Programátori a vybavenosť.

Programová výbava je dodávaná na zakázku, ako i možnosť vyškolenia programátora na viacerých úrovniach, až po administrátora Vašich projektov.

V poradenskej službe poskytujeme to, čo sa skracuje nutnosť štúdia rozsiahlej technickej dokumentácie (X nových doplnkov v sortimente a strán technickej dokumentácie). Pre užívateľa i prevádzkovateľa je oblasť por. služby z časového pohľadu výhodnejšia.

Pracovníci obsluhy a údržby.

Pre pracovníkov údržby a obsluhy je pripravovaná, aktualizovaná i pravidelne udržiavaná možnosť prístupu ku všetkým informáciám prostredníctvom elektronickej, telefonickej, osobnej , ako i servisnej podpory pri zásahoch a zmenách i nad rámec oprávnení jednotlivých užívateľov. Príručka operátora je príslušenstvom pre pracovníkov dispečerského centra. Pre prax postačuje a je predmetom zákl. školenia. Tieto základy zvládne i personál bez vyššej kvalifikácie, znalý odborných znalostí jemu zverených a obsluhovaných zariadení v prevádzke.

Všeobecne.

Pre všetkých sú všetky prístupové dáta, zmeny , novinky prístupné v elektronickej podobe. Pravidelné a bezplatné oboznamovanie je základnou myšlienkou pre prácu, projektovanie a budovanie kvalitných, bezproblémových systémov riadenia ako i ich akosti v spoľahlivom prevádzkovaní a funkčnosti všetkých celkov.

Spolupráca.

S osobitným prístupom k jednotlivým konzultáciám je vytýčenie si požiadavok o splniteľnosti predstáv pri prieskume architektúry, ešte pred samotným začiatkom realizácie.