DELTA - Dispečerské systémy

  Popis:
DOW-330 ORCAview Popredný softvérový balík pracovných staníc pre operátorov, ktorý kombinuje intuitívne grafické užívateľské rozhranie s výkonnými, jednoduchými nástrojmi na manažment zariadení.
  
Obsahuje trojrozmerný animovaný grafický nástroj zobrazovania informácii o budovách v reálnom čase a intuitívny objektovo-orientovaný navigátor na monitorovanie prevádzkových parametrov, modifikáciu harmonogramov, vytváranie užívateľských programov, správu alarmov a zobrazovanie trendových záznamov. ORCAview používa BACnet IP na komunikáciu po rozsiahlych sieťach vrátane internetu alebo intranetu s akoukoľvek budovou alebo miestom. BACnet cez ethernet alebo BACnet MS/TP sa používajú na komunikáciu po lokálnych sieťach. ORCAview je popredný softvérový balík pracovných staníc pre operátorov, ktorý kombinuje intuitívne grafické užívateľské rozhranie s výkonnými, jednoduchými nástrojmi na manažment zariadení.
DWS-330 ORCAweb
 
Inovatívna, obsahovo bohatá web-serverová aplikácia, ktorá umožňuje manažérom zariadení, servisnému personálu a nájomníkom budov, prístup do automatizačného systému budov pomocou jednoduchého webového prehliadača (napr. Firefox, Mozilla, Opera, Internet Explorer). Úroveň prístupu k automatizačnému systému budovy je možné prispôsobiť konkrétnemu užívateľovi.
  
Manažéri zariadení a servisný personál môžu prezerať systémovú grafiku a konfiguračné objekty, kým nájomníci si môžu prezerať konkrétne dáta pomocou Tentant portálu alebo pomocou Virtual StatTM. Tentant portál umožňuje každému nájomníkovi prezerať prispôsobenú webovú stránku, ktorá zobrazuje aktuálny stav mechanických, svetelných a prístupových systémov, ktoré sa nachádzajú v jeho priestoroch. Nájomníci môžu jednoducho nastavovať harmonogram svojej prítomnosti a sviatkov, kvôli zvýšeniu energetickej efektivity týchto systémov. Virtual Stat je jednoduchý virtuálny termostat, ktorý sa nachádza v systémovom tray toolbare na počítači nájomníka. Nájomníkovi umožňuje zobrazovanie aktuálnej izbovej teploty, vonkajšej teploty vzduchu, nastavovanie žiadanej izbovej teploty, jednoduchým kliknutím tlačidlom myši.