DELTA - Riadiace stanice

Delta System Managers Popis:
DSM-050
 
xxx
DSM-T0
 
xxx
   
  
Delta System Controllers Popis:
DSC-R1616E
 
xxx
DSC-1616
 
Plne programovateľný, čistý BACnet™ kontroler pre automatizáciu budov, komunikujúci po krútenej dvojlinke Ethernet 10-BaseT s použitím BACnet IP a BACnet cez Ethernet, alebo po RS-485 LAN s využitím BACnet MS/TP protokolu.
Disponuje dodatočnou BACnet MS/TP podsieťou (SubLAN) pre VAV a iné aplikačné kontrolery. SubLAN môže byť nakonfigurovaná na podporu Delta BACnet a iných Delta LINKnet V/V zariadení. Je navrhnutý pre široký rozsah aplikácií, ktoré majú stredne velké požiadavky na počet V/V.
  
Vstupy: 16 univerzálnych vstupov - 10 bit (podporuje 0-5V, 0-10V, 10kΩ, 4-20mA)
  
Výstupy: 16 analógových výstupov (0-10V), konfigurovateľný ako binárny alebo analógový
DSC-1212
 
Plne programovateľný, čistý BACnet™ kontroler pre automatizáciu budov, komunikujúci po krútenej dvojlinke Ethernet 10-BaseT s použitím BACnet IP a BACnet cez Ethernet, alebo po RS-485 LAN s využitím BACnet MS/TP protokolu.
Disponuje dodatočnou BACnet MS/TP podsieťou (SubLAN) pre VAV a iné aplikačné kontrolery. Je navrhnutý pre rozsiahle aplikácie. SubLAN môže byť konfigurovaný na podporu Delta BACstats a iných Delta LINKnet V/V zariadení.
  
Vstupy: 12 univerzálnych vstupov - 10 bit (podporuje 0-5V, 0-10V, 10k
Ω, 4-20mA) LED indikácia stavu pre každý vstup
  
Výstupy: 12 analógových výstupov (0-10V), konfigurovateľný ako binárny alebo analógový
DSC-1280
 
Plne programovateľný, čistý BACnet™ kontroler pre automatizáciu budov, komunikujúci po krútenej dvojlinke Ethernet 10-BaseT s použitím BACnet IP a BACnet cez Ethernet, alebo po RS-485 LAN s využitím BACnet MS/TP protokolu.
Disponuje dodatočnou BACnet MS/TP podsieťou (SubLAN) pre VAV a iné aplikačné kontrolery. Je navrhnutý pre rozsiahle aplikácie, ktoré majú stredne velké požiadavky na počet V/V. SubLAN môže byť konfigurovaný na podporu Delta BACstats a iných Delta LINKnet V/V zariadení.
  
Vstupy: 12 univerzálnych vstupov - 10 bit (podporuje 0-5V, 0-10V, 10k
Ω, 4-20mA)
  
Výstupy: 8 analógových výstupov (0-10V), softvérovo konfigurovatelný ako binárny alebo analógový
DSC-T305
 
Plne programovateľný, čistý BACnet™ kontroler pre automatizáciu budov, ktorý komunikuje pomocou RS-485 LAN a využíva BACnet MS/TP protokol. Súčasťou atraktívneho krytu kontrolera DSC-T305 je širokouhlý LCD displej a intuitívna klávesnica. LCD-4-miestny alfanumerický displej s veľkým fontom (pre zobrazenie času, hodnoty objektu alebo jednotiek) 4-miestny alfanumerický displej s malým fontom (pre zobrazenie času alebo jednotiek) 12-miestny alfanumerický displej (premená objektov, menu príkazy alebo voľby) 10 ikoniek znázorňujúcich rôzne funkcie. Klávesnica 4, 8 alebo 16 tlačidiel (vhodné pre rôzne aplikácie). Dvierka chrániace prístup k časti klávesnice.
  
Termistorový vstup: 10 k
Ω @ 77°F (25 °C) [rozlišovacia schopnosť 0,1°, stabilita 0,24 °F za 5 rokov (0,13 °C)]
  
Vstupy: 3 univerzálne vstupy 10 bit (podporuje 0-5 V,0 10 V, 10 k)
  
Výstupy: 5 binárnych FET výstupov (AC, DC prepínanie alebo PWM)
DSC-1616EX
 
xxx
DCU-050
 
xxx
DBB-060
 
xxx
DPM-065-xx
 
xxx
DEB-10xx
 xxx
DXC-052-2
 
xxx
DXC-052-3
 
xxx
     
Delta Application Controllers Popis:
DAC-633
 
Plne programovateľný, čistý BAC net™ kontroler  pre automatizáciu budov, ktorý komunikuje pomocou RS-485 LAN a využíva BAC net MS/TP protokol. Je navrhnutý pre široký okruh aplikácií, ktoré vyžadujú malé množstvo vstupov/výstupov. Taktiež podporuje BACstats a ďalšie Delta LINKnet zariadenia.
  
Vstupy: 6 univerzálnych vstupov - 10 bit (podporuje 0-5V, 0-10V,
10kΩ, 4-20mA)
  
Výstupy: 3 binárne triakové výstupy, 3 analógové výstupy (0-10V) (prepínač pre interné alebo externé napájanie na binárnych výstupoch, LED indikácia stavu pre každý výstup)
DAC-606
 
Plne programovateľný, čistý BAC net™ kontroler pre automatizáciu budov, ktorý komunikuje pomocou RS-485 LAN a využíva BACnet MS/TP protokol. Je navrhnutý pre široký okruh aplikácií, ktoré vyžadujú malý počet vstupov/výstupov. Taktiež podporuje BACstats a ďalšie Delta LINKnet zariadenia.
  
Vstupy: 6 univerzálnych vstupov - 10 bit (podporuje 0-5V, 0-10V,
10kΩ, 4-20mA)
  
Výstupy: 6 binárnych triakových výstupov (prepínač pre interné alebo externé napájanie na binárnych výstupoch, LED indikácia stavu pre každý výstup)
DAC-V322
DVC-V322
Plne programovateľný, čistý BACnet™ kontroler pre automatizáciu budov, ktorý komunikuje pomocou RS-485 LAN a využíva BACnet MS/TP protokol. Tento kontroler je navrhnutý
pre široký okruh aplikácií, ktoré vyžadujú malé množstvo vstupov/výstupov. Taktiež podporuje BACstats a ďalšie Delta LINKnet zariadenia.
  
  
Vstupy (interné): 1 aktuálna poloha klapky, 1 snímač dif. tl. na filtre (0-250pa)
  
Vstupy: 3 univerzálne vstupy - 10 bit (podporuje 0-5V, 0-10V, 10kΩ, 4-20mA)
  
Výstupy: 2 binárne triakové výstupy, 2 analógové výstupy (0-10V) (prepínač pre interné alebo externé napájanie na binárnych výstupoch, LED indikácia stavu pre každý výstup)
DAC-V304
DVC-V304
 
Plne programovateľný, čistý BACnet™ kontroler pre automatizáciu budov, ktorý komunikuje pomocou RS-485 LAN a využíva BACnet MS/TP protokol. Je navrhnutý pre
široký okruh aplikácií, ktoré vyžadujú malé množstvo vstupov/výstupov. Taktiež podporuje BACstats a dalšie Delta LINKnet zariadenia.
  
Vstupy (interné): 1 aktuálna poloha klapky, 1 snímač dif. tl. na filtre (0-250pa)
  
Vstupy: 3 univerzálne vstupy - 10 bit (podporuje 0-5V, 0-10V, 10kΩ, 4-20mA)
  
Výstupy: 4 binárne triakové výstupy (prepínač pre interné alebo externé napájanie na binárnych výstupoch, LED indikácia stavu pre každý výstup)
DAC-322
 
Plne programovateľný, čistý BACnet™ kontroler pre automatizáciu budov, ktorý komunikuje pomocou RS-485 LAN a využíva BACnet MS/TP protokol. Je navrhnutý pre široký okruh aplikácií, ktoré vyžadujú malé množstvo vstupov/výstupov. Taktiež podporuje BACstats a dalšie Delta LINKnet zariadenia.
  
Vstupy: 3 univerzálne vstupy - 10 bit (podporuje 0-5V, 0-10V,
10kΩ, 4-20mA)
  
Výstupy: 2 binárne triakové výstupy 2 analógové výstupy (0-10V) (prepínač pre interné alebo externé napájanie na binárnych výstupoch, LED indikácia stavu pre každý výstup)
DAC-304
 
Plne programovateľný, čistý BACnet™ kontroler pre automatizáciu budov, ktorý komunikuje pomocou RS-485 LAN a využíva BACnet MS/TP protokol. Je navrhnutý pre široký okruh aplikácií, ktoré vyžadujú malé množstvo vstupov/výstupov. Taktiež podporuje BACstats a ďalšie Delta LINKnet zariadenia.
  
Vstupy: 3 univerzálne vstupy - 10 bit (podporuje 0-5V, 0-10V,
10kΩ, 4-20mA)
  
Výstupy: 4 binárne triakové výstupy. (prepínač pre interné alebo externé napájanie na binárnych výstupoch, LED indikácia stavu pre každý výstup)

DAC-T305
 
xxx
     
Delta Network Sensors Popis:
DNT-T305
 
xxx
DNT-T221
 
xxx
DNT-T103
 
xxx
DNS-14
 
xxx
DNS-24
 
xxx
     
Delta Field Modules Popis:
DFM-200, 202, 220
 
xxx
DFM-400, 404, 440
 
xxx
DFM-1600
 
xxx
   
Delta Accessories Popis:
RPT-768
 
xxx
CON-768
 
xxx
TRM-768
 
xxx
     
Delta Access Controllers Popis:
ASM-24E
 
Plne programovateľný, čistý BACnet™ kontroler pre automatizáciu budov, ktorý komunikuje pomocou BACnet MS/TP RS-485 LAN alebo BACnet cez ethernet. Je to inteligentný kontroler navrhnutý špeciálne pre aplikácie spojené s riadením prístupu. Kontroler poskytuje možnosti riadenia prístupu cez sieť dverových modulov, ktoré sa správajú ako vzdialené V/V. Je navrhnutý pre riadenie prístupu viacerých dverí. K tomuto prístupovému manažérovi môže byt pripojených až 12 dverových modulov (ADM-2W704) cez LINKnet. ASM-24E môže obsahovať maximálne 10000 držitelov preukazu a udalostí. ASM-24E poskytuje jednoducho nastavitelné alarmy pre monitorovanie systému a rozširovanie udalostí a alarmov spojených s kartovým prístupom.
ADM-2W704
 
Inteligentné zariadenie používané pre riadenie prístupu dvoch jedno-príkazových dverí, alebo jedných dvoj-príkazových dverí. Po pripojení na systémový manažér (ASM) na Deltra LINKnet sieti, poskytuje vzdialené, plne programovateľné, riadenie prístupu dverí a rozšírené možnosti V/V.
Čítačka kariet 2 funkcie Wiegland (čítačka kariet, klávesnica, biometrické zariadenie, atď.)
  
Vstupy: EOL sledované vstupy (Typy: 1, 2, 3, 4), 2 dverové kontakty, 2 Request-to-exit prepínače, 2 doplňky (napr. tamper z čítačky kariet, detektor pohybu používaný pri prístupe/bezpečnosti, atď.) 1 tamper prepínač
  
Výstupy: 2 Dverné zámky, tvar C Relé 5A @ 24V DC/AC, MOV ochrana. +12 VDC @ 500mA dostupných pre každý zámok (zámok chránený napätím, interne pripojený a monitorovaný) 4 LED ovládač, open-controller current sink @ 50 mA, 24 VDC maximálne, prúd limitovaný, (ovládač pre LED alebo bzučiak) 2 prídavné relé, tvar C relé 5A @ 24V DC/AC, MOV ochrana
  
Výstupné napätia: 2 kartové čítačky +5VDC @ 50 mA každá (celkom 0,1 A) každá individuálne poistená resetovateľnou poistkou, 2 kartové čítačky +12 VDC @ 160 mA každá, (celkom 0,32 A) každá individuálne poistená resetovateľnou poistkou 1 doplnok +12 VDC @ 50 mA, poistený resetovateľnou poistkou 1 DC napätový výstup +10 až +15 VDC @ 0,25 A poistený resetovateľnou poistkou

     
Delta Lighting Controllers Popis:
DLC-G1212
 
Je plne programovateľný, čistý BACnet™ špecifický aplikačný kontrolér, ktorý komunikuje pomocou RS-485 LAN a využíva BACnet MS/TP protokol. Je navrhnutý pre aplikácie osvetlenia a má 12 GE svetelných reléových výstupov. Kontrolér tiež podporuje 12 Delta BACstats pripojených na LINKnet podsieti.
  
Vstupy: 12 externých binárnych vstupov s LED indikáciou stavu 12 interných vstupov pre stav relé zabudovaný do relé konektora
  
Výstupy: 12 GE svetelných výstupov RR7P 3-vodičové relé (iba riadenie) RR9P 5-vodičové relé (riadenie, stav, obsahuje LED indikáciu), relé prepínače 12 koncoviek pre zapojenie lokálnych GE prepínačov priamo na výstup relé

DLC-D312/624/936
 
xxx