Rekviem pre Landis

    Prevrat otvoril nenasýtený trh HVAC (merania a regulácie-MaR) a špičková švajčiarska firma LANDIS&GYR (L&G) zareagovala okamžite a s dobrou obchodnou politikou. Podstata spočívala v maximálnej podpore (programovací balík pre stanice rady Visonik = VISOTOOL, bol zdarma a prog. balík UNIGYR Design za jednorázových 200 tis. Sk) externých firiem (stredné a malé), čo spôsobilo "masové" rozšírenie. Bolo veľkým šťastím Slovenska, že menej kvalitné systémy HVAC sa nepresadili.

    V čase, keď L&G oslávil storočnicu (r. 1996), slovenské zastúpenie L&G udávalo 70% podiel na trhu HVAC. Dôkazom pričinlivosti zopár jednotlivcov je, že ostatné divízie (napr. telekomunikácie, energetika) nezaznamenali úspech, viacmenej boli na Slovensku neznáme.

    Americká firma Electrowatt (EW) chcela získať kontrolný balík 51% akcíí, vďaka panike akcionárov získala 99.9%. Keďže EW vlastnil divíziu so zameraním HVAC (Staefa Controls Systems), zákonite muselo dôjsť k zlúčeniu a vznikla Landis&Staefa (L&S). Vedenie si uvedomovalo obrovský potenciál pôvodného L&G, takže nastali zanedbateľné zmeny. Z pohľadu zákazníka, sa zmenilo firemné logo a v názve sa zamenilo GYR za STAEFA. Kvalita zariadení zostala na špičkovej úrovni a vývoj pokračoval.

    Po odkúpení firmou Siemens (r. 1998) výrazne klesla kvalita zariadení (za čias L
&G a L&S bol počet reklamácii prakticky 0-nula). Je smutné, že taká svetoznáma firma nedokáže udržať produkty v takej kvalite na akú bol zákazník zvyknutý. Kde sa podela povestná nemecká kvalita? ....
    Firiem, spolupracujúcich s L&S, sa zmocnil strach z likvidácie pôvodného sortimentu, čo Siemens dôrazne dementoval (vraj nie je dôvod likvidovať funkčný a kvalitný systém), na chvíľu tým partnerov uchlácholil, ale naozaj len na chvíľu. Netrvalo dlho a Siemens ohlásil ukončenie predaja riadiacich staníc PRU2, PRU10, PRS10, RWP80 a RWM82. Príchodom nového SW balíka DESIGO prišlo aj ku zmene obchodnej politiky (licencia za 95 tis. Sk je platná jeden rok (musím podotknúť, že si vstúpili do svedomia a zlacneli obnovu licencie na 30 tis. Sk)). S krátkym odstupom nasledoval koniec staníc  PRV2. Stanice boli odladené, teda bez problémov, ktoré sa čas od času pri vývoji každého systému objavia, lenže sa jednalo o chybičky ktoré sa neprejavili na kvalite riadenia.
V dnešnej dobe už nie je možné kúpiť ani moduly (prevodníky), čím sa definitívne zavŕšil koniec systémov od
L&G.

    Je to smutný koniec, veľmi kvalitného, riadiaceho systému od fy
LANDIS&GYR. Tento systém bol uzavretý (sám pre seba), ale to malo aj svetlé stránky. Zabránilo to rozšíreniu iných systémov, ktoré by mohli spôsobovať problémy v prípade ich kombinovania. Jediné čo sa dalo  vytknúť, bol nedostatok nových typov komunikácií. Stačilo prirobiť komunikácie pre dobu intranetu a internetu.
    To by ale bolo pre zákazníka, v prípade rozširovania, veľmi jednoduché. Dnešná situácia? Chcete pridať dalšiu stanicu s napojením na stávajúci dispečing? Máte smolu, nezostáva Vám nič iné, len "oslíčku otřes se".

Obchod znovu zvíťazil nad kvalitou.