Landis - Moduly

UNIGYR a VISONIK Popis:
PTM1.2D20
 
Modul binárnych vstupov pre indikáciu zopnutia bez-napäťových kontaktov (2×DI)
PTM1.4D20
 
Modul binárnych vstupov pre indikáciu zopnutia bez-napäťových kontaktov (4×DI)
PTM1.4D20R
 
Modul binárnych vstupov pre indikáciu rozopnutia bez-napäťových kontaktov (4×DI)
PTM1.8D20E
 
Modul binárnych vstupov pre indikáciu zopnutia bez-napäťových kontaktov (8×DI)
PTM1.2D20S
 
Modul binárnych vstupov pre impulzné bez-napäťové kontakty (4×DI)
PTM1.2D42 Modul binárnych vstupov pre indikáciu zopnutia nízko-napäťových kontaktov (2×DI)
PTM1.2D250
 
Modul binárnych vstupov pre indikáciu zopnutia napäťových  (do 250V~AC / do 100V-DC) kontaktov (2×DI)
PTM1.2R1K
 
Modul analogových vstupov pre odporové teplotné čidlá Ni1000 (2×AI)
PTM1.4R1K
 
Modul analogových vstupov pre odporové teplotné čidlá Ni1000 (4×AI)
PTM1.2P100
 
Modul analogových vstupov pre odporové snímače alebo teplotné čidlá Pt100 (2×AI)
PTM1.2P1K
 
Modul analogových vstupov pre odporové snímače alebo teplotné čidlá Pt1000 (2×AI)
PTM1.2U10
 
Modul analogových vstupov pre napäťové snímače 0..10V-DC (2×AI)
PTM1.2I25
 
Modul analogových vstupov pre prúdové snímače 0..25mA-DC (2×AI)
PTM1.2I420
 
Modul analogových vstupov pre prúdové snímače 4..20mA-DC (2×AI)
PTM1.2C
 
Modul čítač binárnych vstupov pre impulzné bez-napäťové kontakty (2×DI)
PTM1.2Q250
 
Modul binárnych výstupov pre spínanie napäťových (do 250V~AC) kontaktov (2×DO)
PTM1.2Q250-M
 
Modul binárnych výstupov pre spínanie napäťových (do 250V~AC) kontaktov + ručné ovládanie (2×DO)
PTM1.2QD
 
Modul binárnych výstupov pre spínanie napäťových (do 250V~AC) kontaktov (1×DO) + binárnych vstupov pre indikáciu bez-napäťových kontaktov (1×DI)
PTM1.2QD-M
 
Modul binárnych výstupov pre spínanie napäťových (do 250V~AC) kontaktov (1×DO) + binárnych vstupov pre indikáciu bez-napäťových kontaktov (1×DI) + ručné ovládanie
PTM1.4QD
 
Modul binárnych výstupov pre spínanie napäťových (do 250V~AC) kontaktov (2×DO) + binárnych vstupov pre indikáciu bez-napäťových kontaktov (2×DI)
PTM1.4QD-M2
 
Modul binárnych výstupov pre spínanie napäťových (do 250V~AC) kontaktov (2×DO) + binárnych vstupov pre indikáciu bez-napäťových kontaktov (2×DI) + ručné ovládanie
PTM1.3QD-M3
 
Modul binárnych výstupov pre 3 napäťové stupne (do 250V~AC) kontaktov (3×DO) + ručné ovládanie
PTM1.4Q250-P
 
 
PTM1.4Q250-P3
 
 
PTM1.2Q250-B
 
 
PTM1.2Y10S
 
 
PTM1.2Y10S-M
 
 
PTM1.4Y10S
 
 
PTM1.2Y420
 
 
PTM1.2Y250T
 
 
PTM1.2Y250T-M
 
 
PTM6.1PSI20-M
 
 
PTK1.30V01
 
 
PTK1.23V02