Dodáme Vám všetko čo potrebujete a cenu si môžte preveriť na stránkach dodávateľov.
 

HVAC systémy: Siemens (individuálna cenová ponuka na základe požiadaviek)
  DELTA Controls (individuálna cenová ponuka na základe požiadaviek)
PC Hardware: ALZA.sk / .cz  
  AT Computers.sk  
  TNTrade.sk  
  BGS Levi.sk (vzhľadom na nekorektné reklamačné správanie NEDOPORUČUJEME)

CYBEX.sk / .cz (zameraný na koncového užívateľa)
PC Software: MENSYS.nl (eComStation = OS/2, SW pre eCS)
  shop.MENSYS.nl (e-obchod kompletná ponuka SW pre OS/2)
PC Služby (OS/2):
Nová ver. OS/2, t.j. eCS 2.0 = 100% spätná kompatibilita SW a ovládačov >>> doporučujem upgrade. (táto cenová politika je postavená úmyselne pre znevýhodnenie starých verzií, je to skutočne pre Vaše dobro (staré verzie OS/2, majú viaceré problémy so zariadeniami dnešnej doby, napr. USB, grafické karty, zvukové karty, disky SATA, podpora ACPI, sieťovky WIFI, atď.), aj keď to znie ako fráza, viem o čom "hovorím")

 Práce    (počíta sa každá započatá hodina)
bez DPH
s DPH
 inštalácia OS/2 Warp 3.2, 3.0 a starších
 (doporučujem upgrade na eCS)
X
X
 inštalácia OS/2 Warp 4.0 (Merlin)
 (na nové PC - takmer nemožné >>> doporučujem upgrade na eCS)
X
X
 inštalácia OS/2 Warp 4.0 (Merlin)
 (na
staré, pôvodné PC (už OS/2 bola) po zmene niektorých komponentov)
 45,- /hod.
54,- /hod.
 inštalácia eComStation 1.0, 1.1, 1.2
 (na nové PC)
120,- /hod. 144,- /hod.
 inštalácia eComStation 1.0, 1.1, 1.2
 (na
staré, pôvodné PC (už OS/2 bola) po zmene niektorých komponentov)
60,- /hod. 72,- /hod.
 inštalácia eComStation 1.2 R
 (na akékoľvek PC)
30,- /hod. 36,- /hod.
 inštalácia eComStation 2.0
 (na akékoľvek PC)
20,- /hod. 24,- /hod.
 inštalácia ovládačov (nepotrebné pre eCS 1.2R a 2.0)
 (ktoré nie sú štandartne na CD - využitie spoplatenej služby Software Subscription Service)
15,- €/hod. 18,- /hod.