Viac ako 300 naprogramovaných riadiacich staníc. (pri takom množstve nie je možné uviesť všetky)

 Zakázka  Adresa
 HVAC      (disp.=dispečing)
  sub-
dodávka
liehovar 1 (anonymný) 1×RWP80, disp.UNIGYR Insight (OS/2)
destilácia áno
liehovar 1 (anonymný) 1×PRU10, disp.UNIGYR Insight (eCS) destilácia, kotle X
liehovar 2
(anonymný) 1×RWP80 destilácia X
Branson Nové Mesto n/V 4×PRU10, disp.UNIGYR Insight (W.NT)
VZT, elektro rozvodňa áno
Emerson Nové Mesto n/V 5×PRU10, disp.UNIGYR Insight (OS/2) kotolne, ÚK, TÚV
áno
Steag Elektr.Systems Nové Mesto n/V 1×PRU2, 1×PRU10, 1×RWP80, 3×RWA, disp.UNIGYR Insight (W.XP) kotolne, ÚK, TÚV, VZT áno
NsP Myjava Myjava 4×PRU10, disp. UNIGYR Insight (W.98) kotolňa, ÚK, TÚV, VZT áno
NsP Myjava Myjava disp.UNIGYR Insight (W.98) vzdialený dispeč.
X
NsP Čadca Čadca 6×PRU1, 5×PRU10, 2×disp. UNIGYR Insight (OS/2) kotolňe, ÚK, TÚV
áno
NsP Čadca Čadca 2×disp.UNIGYR Insight (eCS) vzdialená správa PC (internet) X
PN Hronovce Hronovce 3×PRU10, 5×PRU1, disp.UNIGYR Insight (OS/2) kotolne, ÚK, TÚV, spalovňa áno
PN Hronovce Hronovce disp.UNIGYR Insight (eCS) vzdialená správa PC (internet) X
NsP Žilina Žilina servis (1×PRU2, 3×RWP80, 1×PRU10), disp.UNIGYR Insight (eCS) kotolňa, ÚK, TÚV áno
ŠOK Žilina 3×PRU10, disp.UNIGYR Insight (W.98) kotolňa, ÚK, TÚV, VZT áno
RYBA Žilina Žilina 2×PRU10, disp.UNIGYR Insight (W.XP) VZT, chlad. jedn., meranie áno
Sl. Liečebné Kúpele
Trenč Teplice servis (1×PRV1, disp.VISONIK 40, 3×EKL-X, 2×PRV2)
kotol, ÚK, TÚV
áno
  Jaslov.Bohunice servis (15×PRV1, 13×PRV2) ÚK, VZT, čerp. stanice áno
MD Termo Prakovce 1×RWP80 kogeneračná jedn., TÚV áno
MD Termo Prakovce 1×PRU10 kotle, ÚK, TÚV, kogeneračná j., vzdialený dispeč. X
Zastup. úrad SR Moskva 10×PRU10, disp.UNIGYR Insight (W.XP) ÚK, TÚV, VZT, chladiace jedn., odvetranie, vzdialený dispeč. áno
Zastup. úrad SR Madrid 1×PRU10 kotle, ÚK, TÚV, VZT, vzdialený dispeč. áno
Zastup. úrad SR Atény 1×PRU10 kotle, ÚK, TÚV, VZT, vzdialený dispeč. áno
Tribometal > MAHLE
Dolný Kubín 6×PRU10, disp.UNIGYR Insight (W.98) kotle, ÚK, TÚV, kompresory, vodné hosp.-chladiaci systém, vzdialený dispeč. áno
Tribometal > MAHLE
Dolný Kubín disp.UNIGYR Insight (eCS) vzdialená správa PC (modem) X
Aircraft Bratislava (pri letisku) 4×PXC64, 1×PXC52 kotle, ÚK, TÚV, VZT, kompresory áno
2 rod.domy BA Bratislava 2×PRU10, disp.UNIGYR Insight (W.98) kotle, ÚK, TÚV, VZT, bazén, zavlažovanie
áno
2 rod.domy BA Bratislava 2×disp. (cez LAN vzdialenú správu PC) UNIGYR Insight (eCS) vzdialená správa PC (internet) X
Zastup. úrad SR Praha 1×PXC64, 1×PXC52 kotle, ÚK, TÚV, VZT, vzdialený dispeč. áno
Výsk.ústav výpoč.tech.
Žilina 1×PXC64 kotle, ÚK, TÚV áno